Ποιοι είμαστε ↓

Η Interlingua Rhodes λειτούργησε το 2005 από την Λίλιαν Καραμάριου-Δημητριάδη με στόχο εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην αγγλική γλώσσα. Από τότε προσφέρει ποιοτική αγγλική διδασκαλία σε χιλιάδες παιδιά και συνεχίζει να επενδύει αδιάκοπα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η δυνατή ομάδα ανθρώπων μας έχει όραμα και στόχο. Θεωρούμε ότι ένας εκπαιδευτικός χώρος οφείλει να είναι πρωτίστως μια πηγή χαράς και μια στοργική οικογένεια για τα παιδιά, και αυτό το αποδεικνύουμε κάθε χρόνο χάρη στην αγάπη και την αφοσίωση που λαμβάνουμε.

17 έτη εμπειρίας

Η Interlingua Rhodes λειτούργησε το 2005 από την Λίλιαν Καραμάριου-Δημητριάδη με στόχο εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην αγγλική γλώσσα. Από τότε προσφέρει ποιοτική αγγλική διδασκαλία σε χιλιάδες παιδιά και συνεχίζει να επενδύει αδιάκοπα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η δυνατή ομάδα ανθρώπων μας έχει όραμα και στόχο. Θεωρούμε ότι ένας εκπαιδευτικός χώρος οφείλει να είναι πρωτίστως μια πηγή χαράς και μια στοργική οικογένεια για τα παιδιά, και αυτό το αποδεικνύουμε κάθε χρόνο χάρη στην αγάπη και την αφοσίωση που λαμβάνουμε.

Φυσικός τρόπος εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας!!!

Υιοθετούμε τον φυσικό τρόπο εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας που είναι ίδιος με τον τρόπο που μαθαίνεται και η μητρική. Δεν μεταφράζουμε, δεν αποστηθίζουμε, αλλά εισάγουμε τη γλώσσα στα παιδιά μέσω της φωνολογικής εξοικείωσης, της επικοινωνίας και της βιωματικής εκμάθησης.

Περιβάλλουμε το παιδί με σεβασμό

Με επιρροές από την Μοντεσσοριανή φιλοσοφία περιβάλλουμε το παιδί με σεβασμό, ενισχύουμε την ανεξαρτησία του και προσφέρουμε εμπειρίες μάθησης και όχι πληροφορίες.

Μας έχουν εμπιστευτεί χιλάδες μαθητές!

Προσφέρουμε ποιοτική αγγλική διδασκαλία σε χιλιάδες παιδιά και συνεχίζουμε να επενδύουμε αδιάκοπα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

image
image
image