Interlingua Rhodes Cambridge Preparation Centre

Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Interlingua Rhodes Cambridge Preparation Centre, ένα σχολείο ξένης γλώσσας που πιστεύει ότι η αποστολή του είναι η ολοκληρωμένη διδασκαλία της ξένης γλώσσας με σεβασμό τόσο προς τον μαθητή και τους δικούς του ρυθμούς όσο στην ίδια τη γλώσσα.

Με συνολική παρουσία 15 χρονών στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης του νησιού μας, το Interlingua Rhodes Cambridge Preparation Centre έχει καταφέρει να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης, το οποίο δίνει στους μαθητές περιθώρια να εξερευνήσουν χωρίς όμως να διακινδυνεύουν την αρτιότητα της μάθησής τους. Στο σχολείο μας έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε εξατομικευμένη φροντίδα, ολιγομελή τμήματα που δημιουργούν ευέλικτες ομάδες εργασίας και μεγάλη προσοχή στην ποιότητα της διδασκαλίας.

Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τις επιτυχίες των μαθητών μας αλλά προσωπικά είμαι περήφανη επειδή οι μαθητές μας αρχίζουν και τελειώνουν το ταξίδι τους στην εκμάθησης των ξένων γλωσσών μαζί μας. Μέσα στα τελευαταία χρόνια, εκτός από πιστοποιημένο Κέντρο Προετοιμασίας των εξετάσεων του Cambridge, καταφέραμε να κλείσουμε αποκλειστική συνεργασία με τις εξετάσεις Τουρκικής Γλώσσας Dilmer, τις οποίες αντιπροσωπεύουμε στη Δωδεκάνησο.

Οι συνεργάτες μου κι εγώ θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά στο χώρο μας και να σας μιλήσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Με εκτίμηση,
Λίλιαν Καραμάριου
Ιδιοκτήτρια & Διευθύντρια Σπουδών.

Αποστολή – Mission Statement

Το σχολείο μας αντιλαμβάνεται ως αποστολή του

• τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών σε βαθμό τέτοιο ώστε να επικοινωνούν με ευχέρεια και ακρίβεια σε όλα τα επικοινωνιακά περιβάλλοντα.

• τη μαθητοκεντρική και βιωματική διδασκαλία που οδηγεί τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τι μαθαίνουν και να αναλάβουν οι ίδιοι ευθύνη για τη δική τους μάθηση.

• την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μέσα από την αυτοέκφραση αλλά και την επαφή τους με άλλες κουλτούρες.

• τη συνεχή ανάπτυξη των δυνατοτήτων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζόμενων στο σχολείο μας, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους με ακρίβεια.

• Την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης που δίνει εξατομικευμένη φροντίδα στις ανάγκες του κάθε μαθητή και ενημερώνει σωστά, έγκαιρα και υπεύθυνα την οικογένειά του.


Τάξεις και Επιπέδα

Το σχολείο μας ως Πιστοποιημένο Προπαρασκευαστικό του Cambridge English, ακολουθεί πιστά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση (Common European Framework of Reference), τόσο για τον καθορισμό των επιπέδων, όσο και για την επιλογή των μέσων διδασκαλίας. Ο χωρισμός των επιπέδων δε γίνεται ποτέ τυχαία αλλά με βάση τις ανάγκες των μαθητών ώστε να αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις εξετάσεις. Στις λίστες παρακάτω θα βρείτε τα τμήματα μαζί με τις αντίστοιχες εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CEFR, επισκεφθείτε http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp


JUNIOR A

Στο πρώτο επίπεδο οι μαθητές γνωρίζουν τη γλώσσα μέσα από διαλόγους, τραγούδια και μικρά κείμενα. Η έμφαση είναι στραμμένη στην πρώτη γραφή και ανάγνωση και στην ανάπτυξη του λεξιλογίου. Από πλευράς γραπτής έκφρασης οι μαθητές παράγουν αρχικά λέξεις και μετά απλές προτάσεις τις οποίες κάποιες φορές συνδέουν μεταξύ τους.


JUNIOR B-STARTERS CAMBRIDGE

Στη δεύτερη τάξη Junior οι μαθητές αποκτούν καλύτερη κατανόηση του συστήματος της γλώσσας. Η έμφαση δίνεται ακόμα στο λεξιλόγιο αλλά τώρα μπαίνει δυναμικότερα στο μάθημά μας και η γραμματική. Στο επίπεδο αυτό οι μαθητές μας είναι ήδη εξοικειωμένοι με τις ασκήσεις ακουστική κατανόησης και με την προφορική επικοινωνία στα αγγλικά μέσα στην τάξη. Στη γραπτή έκφραση, οι μαθητές μπορούν να γράψουν μία απλή παράγραφο με τη βοήθεια και την επίβλεψη του καθηγητή τους.


SENIOR A CLASS- MOVERS CAMBRIDGE

Η πρώτη από τις senior τάξεις βάζει τους μαθητές σε μία άλλη πορεία. Τα βιβλία γίνοται λιγότερο παιδικά ενώ μπαίνει στη ζωή μας το συνεχές κείμενο και οι πιο απαιτητικές ασκήσεις αναγνωστικής κατανόησης. Στο επίπεδο αυτό μπαίνουμε στη διδασκαλία της έκθεσης. Οι μαθητές διδάσκονται πώς να γράψουν email, γράμμα και απλές περιγραφές. Η επικοινωνία στην τάξη γίνεται στα αγγλικά.


SENIOR B CLASS- FLYERS CAMBRIDGE

Η τάξη αυτή είναι ένας κόμβος επειδή μας περνά από την εκμάθηση λέξεων στις συνδέσεις μεταξύ τους και στην ετυμολογία. Οι μαθητές εξετάζουν πάλι κάποια γραμματικά φαινόμενα που ξέρουν, τα οποία όμως εμπλουτίζονται ενώ ταυτόχρονα προστίθενται καινούρια που βασίζονται στα προηγούμενα. Από πλευράς δεξιοτήτων στο επίπεδο αυτό οι μαθητές θα δουλέψουν με πιο απαιτητικά κείμενα ενώ δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην έκθεση, όπου πλέον γράφουμε και απλές ιστορίες.Το πτυχίο Flyers είναι το τελευταίο από τα παιδικά πτυχία του Cambridge English.


KET CLASS CAMBRIDGE

Στο επίπεδο Α2 το ΚΕΤ δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να δουν τις δυνατότητες που έχει γλώσσα να μεταμορφώνεται. Τώρα οι μαθητές αρχίζουν να συνειδητοποιούν πώς οι κανόνες εφαρμόζονται στην πράξη ενώ ταυτόχρονα αρχίζουν να διευρύνουν το φάσμα της έκφρασής τους και να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους μέσα από την εξάσκηση.


PET CLASS CAMBRIDGE

Το επίπεδο Β1 είναι ταυτόχρονα κρίσιμο και απαιτητικό. Καθώς το φάσμα των δεξιοτήτων που χρειάζονται για την απόκτηση του πιστοποιητικού Β2 (FCE for Schools) είναι αρκετά ευρύ, η προπαρασκευαστική δουλειά ξεκινά από το επίπεδο αυτό και οι εξετάσεις ΡΕΤ είναι η καλύτερη μικρογραφία για να εξετάσουμε την ετοιμότητα των μαθητών. Στο επίπεδο αυτό, οι μαθητές εξοικειώνται με όλους τους τύπους κειμένων για αναγνωστική κατανόηση, με όλες τις ασκήσεις ακουστικής κατανόησης και με όλα τα είδη γραπτού κειμένου που μπορεί να τους ζητηθούν. Έμφαση δίνεται τόσο στη γραμματική με τα πολύπλοκα γραμματικά φαινόμενα (πλάγιος λόγος, παθητική φωνή, υποθετικός λόγος) να έχουν κεντρική θέση. Σημαντική είναι και η ανάπτυξη του λεξιλογίου στο οποίο τώρα προστίθενται τα phrasal verbs, idioms & expressions.


FCE CLASS CAMBRIDGE

Η τάξη προετοιμασίας για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2 περιλαμβάνει την εξάσκηση και την ανάπτυξη όλων των αναγκαίων δεξιοτήτων, την εκτεταμένη ανάπτυξη του λεξιλογίου και τη διδασκαλία και ανακύκλωση της γραμματικής, με έμφαση τη χρήση και όχι την αποστήθιση κανόνων.


PROFICIENCY 1 CLASS

Στην τάξη αυτή οι επιτυχόντες των εξετάσεων του επιπέδου Β2 ξεκινούν την πορεία προς την κατάκτηση του επιπέδου Γ1. Η σημαντικότερη διαφορά είναι το ό,τι πλέον δεν υπάρχει ύλη, καθώς όλη η γλώσσα σε όλες της τις μορφές μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί. Οι μαθητές εκτίθενται στην πολυπλοκότητα της γλώσσας την οποία προσπαθούν να αφομοιώσουν και να αναπαράγουν.


PROFICIENCY 2 CLASS

Στην τάξη του επιπέδου Γ2 οι μαθητές καλούνται να κατακτήσουν ένα επίπεδο ανάλογο με αυτό των φυσικών ομικητών της γλώσσας. Θα πρέπει να αναπτύξουν ισοδύναμα όλες τους τις δεξιότητες και να είναι έτοιμοι να κατανοήσουν κείμενα με ποικίλο ύφος και περιεχομένο και να παράγουν γραπτά κείμενα με αντίστοιχη πολυπλοκότητα.


IELTS ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Τμήματα 10 εβδομάδων ειδικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις IELTS. Τα τμήματα αυτά στοχεύουν στη επανάληψη της γλώσσας, στην εξάσκηση πάνω στις δεξιότητες που εξετάζονται αλλά και στην εκτεταμένη πρακτική εξάσκηση στη γραπτή επικοινωνία.


Οι εξετάσεις Dilmer στην Ελλάδα

Το Interlingua Rhodes Cambridge Preparation Centre είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξετάσεων Dilmer για την Τουρκική γλώσσα. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ακουστική κατανόηση, κατανόηση γραπτού κειμένου, ορθογραφία, γραμματική και προφορική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν τις εξετάσεις θα λάβουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από το Τουρκικό Υπουργείο, το οποίο ισχύει τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για δημόσιους οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε http://www.dilmer.com/


ΙΤΑΛΙΚΑ & ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Τρίμηνα εντατικά μαθήματα ενηλίκων


Κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές


Το Interlingua Rhodes Cambridge Preparation Centre βρίσκεται στην οδό Βενετοκλέων, στην πόλη της Ρόδου. Το σχολείο μας στεγάζεται σε ένα διόροφο κτίριο το οποίο παρέχει ένα άνετο περιβάλλον μάθησης.


Η άνεση χώρου μας δίνει τη δυνατότητα να φιλοξενούμε πολλά διαφορετικά τμήματα ταυτόχρονα αλλά και να δημιουργούμε ολιγομελή τμήματα. Φροντίζουμε πάντα οι τάξεις μας να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που διδάσκουμε. Πιστεύουμε ότι η συνέργεια των μαθητών αλλά και η αλληλεπίδραση μεταξή τους φαίνεται πιο ξεκάθαρα από την ίδια τη διαρρύθμιση του χώρου, για το λόγο αυτό προτιμάμαι να εργαζόμαστε σε τραπέζια. Επιπρόσθετα, οι τάξεις μας είναι πλήρως εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες, ώστε η μάθηση για γίνεται πλουσιότερη αλλά και ευκολότερη.


Το σχολείο μας διαθέτει επίσης εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και δανειστική βιβλιοθήκη η οποία ενημερώνεται κάθε χρόνο με καινούριες προσθήκες βιβλίων και DVD χωρίς υπότιτλους στα Ελληινκά. Στην επίσκεψή σας στο σχολείο μας, θα είναι χαρά μας να σας ξεναγήσουμε στους χώρους μας και να σας εξηγήσουμε τον τρόπο που ο χώρος μας βοηθά τη δουλειά μας.


Παροχές

Το σχολείο μας προσπαθεί με κάθε τρόπο να παράσχει ένα φιλικό και άνετο περιβάλλον μάθησης, το οποίο θα εμπνεύσει τους μαθητές να μάθουν τη γλώσσα, όχι απλά να περάσουν κάποιες εξετάσεις. Στην προσπάθειά μας αυτή, φροντίζουμε να αξιοποιήσουμε κάθε μέσο που θα φέρει τη γλώσσα πιο κοντά στο παιδί. Για το λόγο αυτό παρέχουμε εντελώς δωρεάν στους μαθητές μας
• εξάσκηση της γλώσσας σε υπολογιστές με προγράμματα multimedia
• εξετάσεις προσομοίωσης (mock test) και αντίστοιχες προφορικές εξετάσεις για τους μαθητές των τάξεων εξετάσεων, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις.
• ενισχυτική διδασκαλία σε όσους μαθητές το χρειάζονται
• πρόσβαση στο Internet
• δανειστική βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη με DVD χωρίς υπότιτλους
• Homework Notebook στο οποίο καταγράφουν και οργανώνουν τη μελέτη τους.


Εκπτωτική Πολιτική

Κατανοώντας τις δυσκολίες που περνά η ελληνική οικογένεια τα τελευταία χρόνια, το σχολείο μας προσπαθεί να παράσχει εξαιρετική ποιότητα σε προσιτές τιμές. Ταυτόχρονα προσέρουμε και τις παρακάτω εκπτώσεις:
• Έκπτωση 10% για παρακολούθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας
• Έκπτωση 10% στα αδέρφια των μαθητών μας
• Έκπτωση 15% στις Τρίτεκνες-Πολύτεκνες οικογένειες.


Υποτροφίες

Το σχολείο μας χορηγεί μία υποτροφία κάθε χρόνο για οποιαδήποτε τάξη μετά από κλήρωση στην αρχή της χρονιάς.


Κοινωνική Ευθύνη

Στα χρόνια της λειτουργίας του το σχολείο μας έχει διδάξει πολλούς μαθητές και έχει πανυγηρίσει τις επιτυχίες όλων όσων μας εμπιστεύτηκαν. Αισθανόμαστε ότι είναι υποχρεώσή μας να συνεισφέρουμε στα κοινά του νησιού μας ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τις οικογένειες που μας εμπιστεύτηκαν. Το σχολείο μας έχει οργανώσει Χριστουγεννιάτικα και Πασχαλινά Παζάρια τις χρονιές 2008,2009,2010,2011,2012,2014,2015 ώστε να ενισχύσει τους παρακάτω φορείς:
• Παιδικά Χωριά SOS : οργάνωση Χριστουγεννιάτικου & Πασχαλινού μπαζάρ, πώληση ειδών
• ΦΛΟΓΑ – Σύλλογος Γονέων Παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες: μεταπώληση σχολικών ειδών, αγορά Χριστουγεννιάτικων δώρων-στολιδιών.
• ΕΛΠΙΔΑ – Δωδεκανησιακός Σύλλογος Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες- Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας : αποκατάσταση όλων των υαλοπινάκων με ειδικούς άθραυστους με δικούς μας πόρους και συνεργείο .
• Ο ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ- Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου: μεταπώληση Χριστουγεννιάτικων ειδών προς ενίσχυση.
• ΡΟΔΑΥΓΗ –Δωδεκανησιακός Σύλλογος Γονέων Και Φίλων Παιδιών που χρήζουν μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών: οργάνωση μπαζάρ και πωλήσεις ειδών.
• RODOS FOR KIDS :Συμμετοχή στη συλλογή πωμάτων για αγορά αναπηρικών αμαξιδίων
• UNICEF: οργάνωση μπαζάρ με πώληση σχολικών ειδών
• ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: οργάνωση μπαζάρ 2 φορές με Χριστουγεννιάτικα είδη


Testimonials

Eight incredible years have passed, full of success and support! Every single person in the school, teachers and secretaries, did their best in order to make things easier for me. I have to admit that sometimes things were tough, however at the end of each year I came to the realization that it was just as it should have been for my progress. A few weeks ago I was informed that I had passed my Cambridge Proficiency Exams, which was my target all along. I now know that I wouldn't have been able to reach that level if it hadn’t been for all the lovely people in this school, because Interlingua Rhodes is more than just lessons and homework. It's also about personal support and care, and having as a priority the students well being, psychological and emotional health. Maybe that's why after all, this place came to be and feel like my second home. Special thanks to Katerina, Maria and of course Ms. Lillian!

Angeliki Karpathaki
Student

Tο φροντιστήριο αυτό μου έχει δώσει τόσα πολλά. Πήγα στα 7 μου χωρίς να έχω ιδέα απο αγγλικά ή γερμανικά και έφυγα στα 15 μου με πτυχίο και στις δυο γλώσσες. Πέρα απο αυτό, είχα και κάποιες απο τις καλύτερες δασκάλες, οι οποίες ήταν πάντα εκεί για να με βοηθήσουν. Έκανα παρέες που δεν θα ξεχάσω ποτέ και έζησα αγαπημένες στιγμές.

Γιώτα Κωνσταντινίδη
Μαθήτρια

Το φροντιστήριο Interlingua που βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου δημιουργήθηκε από μία ομάδα ανθρώπων με επικεφαλής την κα. Λίλιαν Καραμάριου που έδωσαν στα παιδιά μας τις σωστές βάσεις για να προχωρήσουν στη ζωή τους. Εκτός από τις άριστες γνώσεις που τους μετέδωσαν προσπάθησαν να τα διαπαιδαγωγήσουν και στον τρόπο συμπεριφοράς. Τους ευχαριστώ όλους για την αμέριστη συμπαράσταση προς εμένα για τον τρόπο γαλούχησης και επίσης για τη μεγάλη εμπειρία τους από τις συχνές δοκιμασίες-εξετάσεις στις οποίες τους υποχρέωναν να συμμετέχουν, πάντα με επιτυχία βέβαια!

Ελένη Γάτη-Διακοσταυριανού

Εδώ και δύο χρόνια έχουμε αποκτήσει στη Ρόδο πολύτιμους συνεργάτες, οι οποίοι διδάσκοντας Τουρκικά σε συνεργασία με εμάς, διεξάγουν κατά αποκλειστικότητα τις εξετάσεις πιστοποίησης Τουρκικών. Στη διάρκεια της υπέροχης συνεργασίας μας, παρατηρήσαμε ότι όλα τα μέλη της Interlingua Prep Center είναι άτομα που γνωρίζουν και από σοβαρή διοίκηση και από έμπειρη διδασκαλία, πράγμα που μας χαροποιεί. Αισθάνθηκα ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση στη διάρκεια της διεξαγωγής των εξετάσεων, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο να δουλεύεις με άτομα που τα χαρακτηρίζει η προσοχή, η αποδοτικότητα και η θέληση. Αυτό το οποίο με ενθουσίασε ιδιαιτέρως στη συνεργασία μου με το προσωπικό της Interlingua είναι ότι πρόκειται για ανθρώπους με αστείρευτη ενέργεια και υψηλούς στόχους. Πάντα με χαροποιεί η κοινή πορεία με ιδρύματα όπως η Interlingua. Ευχή και ελπίδα μου είναι να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία υποκινούμενη από τα ίδια κίνητρα και με την ίδια ομορφιά.

Meltem Bölek
Καθηγήτρια Τουρκικών του Dilmer

Το φροντιστήριο αυτό έχει ένα πάρα πολύ δυνατό εκπαιδευτικό προσωπικό, πράγμα που κάνει την εκμάθηση της ξένης γλώσσας να φαίνεται πανεύκολη στα παιδιά και η επιτυχία στις εξετάσεις είναι σίγουρη και αποδεδειγμένη!! Όλοι εμείς, ως γονείς, νιώθουμε ότι έχουμε λάβει μια πλήρης εξυπηρέτηση από το φροντιστήριο και ιδιαίτερα από εσένα Λίλιαν. Τα παδιά μας πήραν πολλή αγάπη και συμπαράσταση από όλους σας και έτσι όλα αυτά τα χρόνια κύλισαν ομαλότατα! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι αυτήν την εξαιρετική εμπειρία και για όλες τις γνώσεις που δώσατε στα παιδιά μου τα οποία αγάπησαν τις ξένες γλώσεις .........και εσένα

Ιωάννα Διμέλλη
Γονέας

I've been at this school since I was 7 years old so, it kind of feels like home! All the teachers of mine have been extremely helpful and nobody can question neither their skills nor their efficient way of teaching! Had it not been for them, I would have never achieved my goals because not only have they helped me succeed in my exams and gain an insight into the English language but also they've enhanced my confidence and made me believe in myself! Apart from all of that I've made some really good friends in there! All in all I've had a great experience at this amazing school and I will always smile at its memory! Interlingua is the BEST.. by far!!!!!

Georgia Anagnostou
Student


Συχνές Ερωτήσεις

Ως εκπαιδευτικοί πιστεύουμε ότι η Β δημοτικού είναι η κατάλληλη στιγμή για το ξεκίνημα του παιδιού στην ξένη γλώσσα με συστηματικό τρόπο. Ο λόγος είναι ότι από τη μία έχει μάθει τις συμβάσεις του σχολείου και από την άλλη έχει ήδη κατοχυρώσει τη γνώση του γύρω από το Ελληνικό αλφάβητο. Ταυτόχρονα, αυτή είναι η κατάλληλη ηλικία επειδή μπορεί να εκτεθεί σωστά στην ξένη γλώσσα, με αρκετό χρόνο για δουλειά και σωστή διδασκαλία σε όλες τις δεξιότητες χωρίς βιασύνη που βλάπτει την πρόοδο αλλά και τη διάθεση του παιδιού. Έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά που ξεκινούν μικρά την εκμάθηση της ξένης γλώσσας αποκτούν καλύτερη προφορά και καλύτερη κατανόηση του συστήματος της γλώσσας.
Από φορά σε φορά και ανάλογα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του, κάθε παιδί θα νιώσει κάποια κόπωση. Αυτή είναι παροδική κούραση και όχι τέτοια που να οδηγεί στην απόρριψη της γλώσσας ή στην παραίτηση από αυτή. Ως εκπαιδευτικοί φροντίσζουμε ώστε η εκμάθηση της γλώσσας να γίνεται με τρόπο που ταιριάζει στο πώς μαθαίνουν οι μαθητές στην αντίστοιχη ηλικία. Το μάθημα γίνεται διαδραστικό, βιωματικό και πάντα διανθίζεται με στοιχεία που τραβούν την προσοχή του παιδιού. Τέλος, μας ενδιαφέρει να δώσουμε στους μαθητές χώρο αυτοέκφρασης μέσα από εργασίες και project, πράγμα που κάνει το μάθημα ακόμα πιο ενδιαφέρον.
Το ξεκίνημα της δεύτερης ξένης γλώσσας μοιάζει λίγο με το ξεκίνημα της πρώτης. Όπως συνιστούμε στους γονείς να παρατηρήσουν αν το παιδί τους έχει κατακτήσει την ελληνική γραφή και ανάγνωση πριν ξεκινήσει την εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας, έτσι και στην περίπτωση της δεύτερη ξένης γλώσσας, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μαθαίνει την πρώτη. Αν όλα πάνε καλά, τότε για ένα παιδί που ξεκίνησε την πρώτη ξένη γλώσσα στη Β’ Δημοτικού, η Δ’ δημοτικού είναι μία καλή στιγμή για να ξεκινήσει η δεύτερη ξένη γλώσσα. Πριν από κάθε τέτοια απόφαση καλό είναι να συζητήσετε με τους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν το παιδί και να λαμβάνετε υπόψη σας το συνολικό χρονό ανά εβδομάδα που ξοδεύει σε δραστηριότητες.
Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι μία διαδικασία που παίρνει χρόνο και απαιτεί επένδυση. Καλό είναι κατά διαστήματα να ελέγχουμε αν η πορεία στην οποία βρίσκεται ο μαθητής είναι η επιθυμητή. Το πώς ορίζει το κάθε σχολείο ξένης γλώσσας τα επίπεδά του ή ποιον θεωρεί αριστούχο μαθητή είναι λίγο ως πολύ ένα υποκειμενικό θέμα. Οπότε, για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις όταν είναι αργά, είναι καλό να ζητάμε από το παιδί να συμμετάσχει στις εξετάσεις των χαμηλότερων επιπέδων. Επιπρόσθετα, το παιδί μαθαίνει τις δεξιότητες και τις στρατηγικές της συμμετοχής στις εξετάσεις και αποκτά θάρρος και αυτοπεποίθηση. Τέλος, ιδιαίτερα για τις εξετάσεις του ΡΕΤ έχουμε κάθε λόγο να ζητάμε τη συμμετοχή των μαθητών, καθώς η επίδοση των μαθητών στις εξετάσεις αυτές συσχετίζεται άμεσα με την επίδοσή τους στις επόμενες εξετάσεις του επιπέδου Β2 (FCE for Schools).
Οι εξετάσεις του Cambridge English είναι οι πλέον αξιόπιστες και αναγνωρισμένες παγκοσμίως. Με μεγάλη προσοχή στη μεθοδολογία και σχεδίαση της κάθε εξέτασης, ο συγκεκριμένος εξεταστικός φορέας δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Συχνά ακούμε ότι οι εξετάσεις αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες. Όπως όλες οι φήμες, έτσι και αυτή έχει μόνο μία δόση αλήθειας. Οι εξετάσεις αυτές μπορεί να έχουν πιο απαιτητική μορφή αλλά ταυτόχρονα ωθούν τους μαθητές να μελετήσουν και να προσπαθήσουν περισσότερο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα http://www.cambridgeenglish.org/

Φυσικά υπάρχουν και άλλοι εξεταστικοί φορείς τους οποίους μπορεί να επιλέξει ένας μαθητής, εφόσον το επιθυμεί. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι σχολείο μας συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους φορείς που έχουν λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας.
Η συμμετοχή σε εντατικά μαθήματα είναι πάντα ένα ρίσκο και θα πρέπει να γίνεται με πρωτοβουλία του μαθητή και όχι κάτω από την πίεση της οικογένειας. Τα ενταντικά μαθήματα μπορεί να βοηθήσουν καλούς μαθητές οι οποίοι έχουν πρόθεση να μελετήσουν. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν οι μαθητές έχουν μειωμένη συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες (όπως για παράδειγμα το καλοκαίρι), μπορούν να αφοσιωθούν στα ενταντικά μαθήματα και να επωφεληθούν. Ωστόσο, δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση καθώς η κούραση των εντατικών μαθημάτων μπορεί να μας οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα.
Αντίθετα με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, το IELTS (όπως και το αντίστοιχο Αμερικανικό TOEFL) είναι scoring scale (κλίμακα αξιολόγησης), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ανάλογα με το ποσοστό που παίρνει ο εξεταζόμενος στην κάθε δεξιότητα, κρίνεται και το επίπεδο γλωσσομάθειας στο οποίο βρίσκεται. Το IELTS ζητείται από τα ξένα (Ευρωπαϊκά) Πανεπιστήμια, ώστε να κατοχυρωθεί το επίπεδο γλωσσομάθειας των υποψήφιων φοιτητών. Αυτό δε σημαίνει ότι ακυρώνεται (ή λήγει) το πιστοποιητικό Γ2 το οποίο έχουν ήδη αποκτήσει. Απλά, με την επιτυχή συμμετοχή τους σε αυτές τις εξετάσεις οι μαθητές αποδεικνύουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα επιστημονικό κείμενο και να γράψουν με βάση στατιστικούς πίνακες. Η απόκτηση του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Γ2 (Proficiency) βοηθά τους μαθητές να προετοιμαστούν για το IELTS το οποίο δεν εξετάζει άμεσα ούτε γραμματική, ούτε λεξιλόγιο. Άρα αν ένας μαθητής έχει πάρει το Proficiency, μπορεί να μελετήσει και μόνος του για τις εξετάσεις αυτές ή να κάνει πολύ λίγα μαθήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα https://www.ielts.org/
Κρίνοντας μόνο επιφανειακά πολλοί γονείς κάνουν το λάθος να θεωρήσουν ότι όλα τα σχολεία ξένης γλώσσας είναι ίδια. Η αλήθεια είναι ότι το σχολεία πραγματοποιούν το όραμα των ανθρώπων που τα έφτιξαν, άρα δεν μπορούν να είναι ίδια. Κάπιοια σχολεία στοχεύουν στην προσέλκυση πελατών μέσα από ύποπτα χαμηλές τιμές, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην παρεχόμενη εκπαιδευτική ποιότητα. Στο δικό μας σχολείο, στόχος μας είναι να διδάξουμε τη γλώσσα στην πιο ολοκληρωμένη της μορφή και για να το πετύχουμε αυτό, φέρνουμε τους μαθητές με την κουλτούρα και τον πολιτισμό των χωρών που μιλούν την αγγλική γλώσσα. Δημιουργούμε ευέλικτα προγράμματα και φροντίζουμε η διδασκαλία μας να είναι βιωματική και να στηρίζεται στην αυτενέργεια των μαθητών. Τέλος, το μέγεθος των τμημάτων μας δημιουργεί δυνατότητες για εξατομικευμένη προσοχή και διδασκαλία που προσαρμόζεται σε αυτό που χρειάζεται ο κάθε μαθητής.
Η επιλογή της τάξης είναι πάντα η καλύτερη όταν πρόκειται για το γλωσσικό μάθημα, το οποίο είναι κοινωνικό και στρέφει τους μαθητές προς την αυτοέκφραση και την επικοινωνία. Η τάξη δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ακολουθήσουν ένα συστηματικό πρόγραμμα μελέτης, χωρίς ακυρώσεις ή συμβιβασμούς. Δεύτερον, τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουν τη δική τους πρόοδο με συστηματική αξιολογήση, η οποία συχνά απουσιάζει από το ιδιαίτερο μάθημα. Τέλος, η τάξη βοηθά τους μαθητές να κοινωνικοποιηθούν και να μάθουν μέσα από την επαφή με τους άλλους μαθητές. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις το ιδιαίτερο μάθημα ίσως να είναι μία καλή λύση, αλλά δε θα πρέπει να είναι η μόνη ούτε η πρώτη λύση που θα επιλέξουμε.
Το σχολείο ξένης γλώσσας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της στάσης που θα ανταπτύξει το παιδί απέναντι στην ξένη γλώσσα. Άρα, είναι απαραίτητο η οικογένεια να κάνει μία ορθολογική επιλογή, η οποία δε θα στηρίζεται μόνο στο πόσο προσιτά είναι τα δίδακτρα. Πριν επιλέξουμε σχολείο ξένης γλώσσας θα πρέπει να εξετάσουμε την αξιοπιστία του σχολείου, τις μεθοδολογικές του αρχές και τον προσανατολισμό του. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια πολλά σχολεία ξένης γλώσσας προβάλουν το δίπτυχο ‘’γρήγορα-εύκολα πτυχία’’ και χαμηλές τιμές. Τόσο το ένα όσο και το άλλο μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρετικά ακριβά λάθη τα οποία θα τα πληρώνει το παιδί για πολύ καιρό.
Η ερώτηση αυτή δεν μπορεί να απαντηθεί γενικευτικά και με τις ίδιες παραμέτρους για όλους.Η απάντηση εξαρτάται από την ηλικία του μαθητή, τις επιδόσεις και τις δεξιότητές του αλλά και την θέλησή του για μάθηση. Το επιθυμητό είναι να μπουν σωστές βάσεις ώστε να μην οδηγήσουμε τον μαθητή σε εξετάσεις προώρα ή κάτω από αφόρητη πίεση. Για το λόγο αυτό όλα τα υπεύθυνα σχολεία ξένης γλώσσας διαθέτουν ένα σωστά δομημένο και οργανωμένο πρόγραμμα το οποίο δίνει βάση στη γνώση που θα φέρει την επιτυχία. Κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι η σωστή αξιολόγηση των μαθητών πρώτων εσωτερικά και δεύτερον μέσω της συμμετοχής τους σε εξωτερικές εξετάσεις. Με βάση την πρόοδο και την επίδοσή τους (καθημερινή αλλά και σε συγκεκριμένα διαγωνίσματα ή εξετάσεις), το σχολείο ξένης γλώσσας μπορεί να καθοδηγήσει τους γονείς και τους μαθητές για την ενεδεδειγμένη για αυτούς πορεία.

Παιδαγωγική Μεθοδολογία

Το Interlingua Rhodes Cambridge Preparation Centre ακολουθεί πιστά σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας του την ίδια παιδαγωγική μεθοδολογία, η οποία εμπλουτίζεται και ανανεώνεται ανάλογα με τα δεδομένα της έρευνας και τις προσθήκες νέων, εξελιγμένων τεχνικών διδασκαλίας. Η διαφορά μας είναι ότι έχουμε πρώτα υψηλές απαιτήσεις από εμάς τους ίδιους ως εκπαιδευτικούς και μετά περιμένουμε από τους μαθητές μας να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν.

Οι αρχές μας

Η εκπαίδευση είναι μία ευθύνη που μοιράζεται ανάμεσα στο σχολείο, στο μαθητή και στην οικογένεια. Ακόμα και ένας από τους παράγοντες αυτούς να μην επιτελεί το έργο του, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα.

Η εκπαίδευση αποδίδει καλύτερα εφόσον υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα σε δασκάκους, γονείς και μαθητές.

Το σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι ασφαλές και να καλύτπτει τις ακαδημαϊκές, κοινωνικές αλλά και συναισθηματικές ανάγκες του κάθε μαθητή, ώστε να παρακινεί όλους να εξερευνήσουν τη γλώσσα και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες μέσα και πέρα από την τάξη.

Ένα μαθησιακό περιβάλλον που δίνει έμφαση στη συνεργασία, προάγει την αίσθηση του ανήκειν σε όλους, καλλιεργεί την κριτική σκέψη και την αγάπη για την εκμάθηση των γλωσσών.

Είναι απαραίτητη η συνεχής ενθάρρυνση των μαθητών τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους γονείς. Ο έπαινος δίνεται για την προσπάθεια, και βοηθά στην ανάδειξη του δυναμικού που κρύβει ο κάθε κάθε μαθητής.

Το σχολείο έχει υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές του και παρέχει ουσιώδη διδασκαλία η οποία στοχεύει να ωθήσει τους μαθητές να προσπαθήσουν περισσότερο ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα μπορούν.

Η μαθητοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία, η οποία βασίζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή και του προσωπικού του προφίλ μάθησης, βοηθά τους μαθητές να αναμειχθούν ενεργά με τη δική τους εκπαίδευση.

Η ποιότητα της μάθησης εξαρτάται από τη δουλειά που γίνεται μέσα στην τάξη, τα βιβλία και τα εποπτικά μέσα αλλά και την καθοδήγηση που παίρνουν οι μαθητές για τη μελέτη τους στο σπίτι.

Η διδασκαλία και η μάθηση αποδίδουν καλύτερα εφόσον το τμήμα είναι μικρό, πράγμα το οποίο βοηθά τον καθηγητή να αφιερώσει χρόνο στον κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Τι περιμένουμε από
τους καθηγητές μας

Στην Interlingua Rhodes γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση αρχίζει με την ομάδα και ολοκληρώνεται μέσα στην ομάδα. Γι’αυτό το λόγο, έχουμε φροντίσει να δημιουργήσουμε μία ασυναγώνιστη ομάδα προικισμένων εκπαιδευτικών, με προσόντα, όραμα και διάθεση για εξέλιξη. Πιστεύουμε ότι κάθε ένας από τους καθηγητές αυτούς διαμορφώνει με τον τρόπο του το εκπαιδευτικό κλίμα του σχολείου μας.

Φροντίζουμε να παρέχουμε στους συνεργάτες μας τα πιο σύγχρονα μέσα αλλά και ένα ήρεμο και υποστηρικτιό περιβάλλον ώστε να μπορούν να διδάκσουν απερίσπαστοι. Σε αντάλλαγμα, ζητάμε από τους καθηγητές μας:

 • Να αγαπούν τη δουλειά τους.
 • Να ευχαριστιούνται την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τους μαθητές τους.
 • Να είναι υπομονετικοί.
 • Να κάνουν τα μαθήματά τους ευχάριστα και ουσιώδη.
 • Να φέρνουν μέσα στο μάθημα γενικότερες γνώσεις και να μη μένουν προσκολλημένοι στο ’μάθημα της ημέρας’.
 • Να είναι είναι ανοιχτοί και προσβάσιμοι στην επικοινωνία τους με τους μαθητές.
 • Να διορθώνουν χωρίς να πληγώνουν.
 • Να μη φωνάζουν, αλλά να ελέγχουν την τάξη μέσα από την έμπνευση που θα προσφέρουν στους μαθητές τους.
 • Να σέβονται ώστε να μπορούν να ζητήσουν σεβασμό.
 • Να χαμογελούν.
 • Να θεωρούν όλους ίσους τον έναν με τον άλλο.
 • Να δίνουν κίνητρα για μάθηση.

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο Interlingua Rhodes Cambridge Preparation Centre, πατήστε εδώ info@interlinguarhodes.edu.gr ώστε να μας στείλετε το βιογραφικό σας.


Gallery